Intellectuele eigendom & innovatie

Ook uw organisatie heeft intellectuele eigendomsrechten. Vaak vormen intellectuele eigendomsrechten de kernwaarde van de onderneming of instelling. Bescherming, strategie, handhaving, contracten en management zijn cruciaal.

Bescherming & strategie

Effectieve bescherming vereist bewustzijn van de mogelijkheden en weloverwogen keuzes.

Lees meer

Inbreuk & handhaving

Inbreuk op uw rechten? Of wordt u aangesproken op inbreuk? Stilzitten is meestal niet de beste optie.

Lees meer

Exploitatie & samenwerking

Hoe kunt u uw rechten, knowhow en innovatieve ideeën verantwoord exploiteren en onbevreesd samenwerken?

Lees meer

Intellectual asset management

Cruciaal is voortdurende aandacht management van intellectuele eigendomsrechten, licenties, contracten en zo nodig optreden bij inbreuk of verdediging tegen aanspraken van derden.

Lees meer

Presentaties 3D-printing

De komende tijd geeft Ernst-Jan Louwers weer verschillende presentaties over de juridische kanten van 3D printing/additive manufacturing.

Waar kunnen we u mee helpen?

Producten

IP due diligence

 

Een due diligence of een vendor due diligence ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten kunt u beter aan specialisten overlaten.

Lees meer

IP-in-the-box

 

Volgens een vast stramien maken wij een momentopname van uw intellectuele eigendomsrechten en geven wij aanbevelingen voor optimalisering.

Lees meer

Van idee tot exploitatie

Wat is nodig om verantwoord samen te werken en uw intellectuele eigendomsrechten te exploiteren?

Lees meer

Open innovation & co-creatie

Wij voorzien u van de nodige contracten om verantwoord samen te werken zonder angst voor uw eigendom en intellectuele eigendomsrechten.

Lees meer