Inbreuk & handhaving

Als u meent dat inbreuk wordt gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten of als u wordt beticht van inbreuk, dan kunnen door u of tegen u uiteenlopende vorderingen worden ingesteld.

Eisen

Enkele veel voorkomende vorderingen:

 • verbod/gebod
 • dwangsom, gijzeling
 • opeising, recall, vernietiging, rectificatie/brief aan afnemers
 • noemen voorman en verdere informatie
 • publicatie vonnis
 • voorschot schadevergoeding
 • volledige kostenveroordeling
 • winstafdracht en/of schadevergoeding, nietigverklaring of doorhaling

Veel zaken worden buiten rechte opgelost door middel van een schikking.

Beslag

Verder kan beslag gelegd worden op inbreukmakende goederen. Bij de douane kan worden verzocht om inbreukmakende producten bij de grens al tegen te houden. Ook kan beslag worden gelegd worden op documenten en andere zaken om bewijs te vergaren over een (mogelijke) inbreuk.

Kosten

In zaken over inbreuk op rechten van intellectuele eigendom geldt de volledige proceskostenbeoordeling. Dit betekent dat de verliezende partij de volledige proceskosten moet vergoeden van de andere partij.

Ondersteuning

Een proactieve, creatieve en deskundige juridische begeleiding is bij inbreukzaken onmisbaar. U kunt daarvoor bij ons terecht, scherp, concreet maar altijd met oog voor uw belang. Als het beter is te schikken dan procederen, zullen we dat zeker met u samen proberen te bereiken. Maar als het nodig is, trekken wij ten strijde op het scherpst van de snede.

Denk daarbij aan:

 • piraterij/namaak- en inbreukzaken
 • merkinbreuk
 • domeinnaamkwesties
 • inbreuk op auteursrechten
 • databankbescherming
 • softwarebescherming
 • kwekersrechten
 • octrooi-inbreuk