Business Software Alliance weer op jacht

De BSA spoort ‘illegale software’ op namens grote Amerikaanse software leveranciers zoals Microsoft, Oracle, Autodesk en Adobe. Zij doen zich daarbij voor als ‘softwarepolitie’, maar zijn gewoon een eigen club van de software-industrie.

De BSA adverteert momenteel regelmatig, o.a. op BNR Nieuwsradio.En ze loven een beloning uit tot € 10.000 om organisaties met illegale software te verklikken. Met die tips vraagt BSA toestemming aan de rechter om binnen te vallen. Dat verstoort de gang van zaken bij uw organisatie en gaat niet altijd even subtiel.

Wanneer de BSA inderdaad illegale software vindt, krijgt u een rekening voor niet-betaalde licentiefees plus fikse ‘boetes’. Het zijn eigenlijk geen boetes, maar schadeclaims die bewezen en onderbouwd moeten worden! De BSA claimt zelf dat er jaarlijks voor miljoenen euro’s aan zulke boetes worden opgelegd.

Kan dat allemaal zo maar? En moet u klakkeloos de voorgelegde rekening betalen?

Maar wanneer is software ‘illegaal’?

Veel mensen denken dat alleen maar sprake is van illegale software wanneer er geen enkele licentie is aangeschaft. Dat is een misverstand. Ook als uw organisatie te weinig licenties heeft aangeschaft, kan de software ‘illegaal’ zijn.

Daar zit een lastig punt, want weet u precies wat er in uw organisatie gebeurt? Scant u uw systemen regelmatig om te controleren of u voldoende licenties heeft?

Medewerkers kunnen ook zelf software installeren zonder licentie of zonder voldoende licenties. Uw bedrijf is daarvoor wel verantwoordelijk en het is bijna nooit mogelijk dit op medewerkers te verhalen.

Het is dus goed mogelijk dat de BSA vindt dat u illegaal bezig bent, zonder dat u daar van wist…

Wat kunt u doen voordat de BSA zich meldt?

  • Voer een strak licentiemanagement en controleer regelmatig uw systemen op illegale kopieën van software. Vaak is het gevaar verborgen, bijv. op een PC van een vertrokken werknemer van u.
  • Gebruik scantools op de markt waarmee u uw systemen en PC’s kunt scannen; ook IT-dienstverleners kunnen dat voor u doen.
  • Schakel tijdig gespecialiseerde advocaten in voor een risico assessment en beoordeling van de licenties en de voorwaarden.

De BSA biedt zelf ook aan om te ‘helpen’ als u vermoedt dat er illegale software aanwezig is. Zo biedt de BSA een scan aan waar mee u uw systemen kunt scannen. Wij wantrouwen die scansoftware: het ligt voor de hand dat de resultaten van zo’n scan bij de BSA belanden.

Wat kunt u doen bij een inval van de BSA?

  • Bel ons direct en stuur de stukken van de deurwaarder aan ons toe om te checken of het klopt. Als de formaliteiten in orde zijn (verlof van de rechtbank), moet u medewerking verlenen ende deurwaarder en IT-deskundige toegang verlenen. Zij zullen alle computers van het bedrijf doorzoeken.
  • Vraag legitimatie van de personen die binnen willen en check aan de hand van de papieren wie moet worden toegelaten. In principe is de BSA zelf niet welkom, tenzij dat in het verlof is aangegeven.
  • Probeer in de gaten te houden wat de deurwaarder en de IT-deskundige doet.

Wanneer illegale software is gevonden, dan krijgt u in principe een schikkingsvoorstel. Daarover kan worden onderhandeld.

Betaal dus in principe dus niet klakkeloos het voorgestelde bedrag. Zo is het maar de vraag of in uw geval de berekening van de licentiefees correct is en ‘boetes’ kunnen worden opgelegd. Vaak doet de BSA maar een slag in de lucht met de vordering van licentievergoedingen, kosten en boeten. Bovendien is het maar de vraag of de softwareleverancier eigenlijk wel recht heeft op een ‘boete’ (eigenlijk schadevergoeding), wanneer u alsnog alle licentiefees betaalt…

U kunt profiteren van onze ruime ervaring met BSA-kwesties en onze kennis op het gebied van IT-recht om de schade zo beperkt mogelijk te houden.

Neem contact op met Ernst-Jan Louwers of Tom de Wit.

publicatiedatum: donderdag 13 maart 2014