Sportwedstrijd: geen auteursrecht

Een licentiesysteem voor de uitzending van voetbalwedstrijd en dat voorziet in territoriale exclusiviteit voor omroepen in één lidstaat en televisiekijkers verbiedt met een decoderkaart in andere lidstaten naar die uitzendingen te
kijken, is in strijd met Europees recht.

Op 4 oktober 2011 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over TV-uitzendrechten van de Engelse Premier League, auteursrechtelijke aspecten van toegang met buitenlandse decodersen vertoning in de horeca. Voor een uitvoerige samenvatting van het arrest en de feiten: zie het artikel van Femke Vos op www.ie-forum.nl.

Het licentiesysteem voor uitzending van wedstrijden van de ‘Premier League’ met contractuele geografische beperkingen ten aanzien van decoderkaarten, is volgens de Europese hoogste rechter in strijd met Europese regelgeving. Meer in het bijzonder is sprake van strijd met het mededingingsrecht en ongeoorloofde beperking van de handel tussen de lidstaten.

Geen auteursrecht op sportwedstrijden

Daarnaast oordeelde het Hof dat op de wedstrijden zélf geen auteursrechtelijke bescherming rust: “Een sportwedstrijd kan echter niet worden beschouwd als een intellectuele schepping die kan worden aangemerkt als een werk in de zin van de richtlijnauteursrecht. Dat is in het bijzonder het geval voor voetbalwedstrijden, waarbij spelregels gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid in auteursrechtelijke zin.”

De openingsvideo, de hymne van de ‘Premier League’, de vooraf opgenomen filmpjes met hoogtepunten van recente wedstrijden in de ‘Premier League’ en bepaalde grafische afbeeldingen zijn wel auteursrechtelijk beschermde werken.

Decoderkaarten

Een verbod op het gebruik van buitenlandse decoderkaarten gaat veel verder dan nodig is om de de betrokken rechthebbenden een passende vergoeding te garanderen.

Verder besliste het Hof ook over cafés in de UK die met gebruikmaking van een Griekse decoderkaart wedstrijden van de Premier League vertoonden:

a) het exclusieve reproductierecht geldt ook voor fragmenten van voorbijgaande aard van de werken

– in het geheugen van een satellietdecoder

en

– op een televisiescherm

mits die fragmenten bestanddelen bevatten die de uitdrukkingvormen van de eigen intellectuele schepping van de betrokken auteurs;

b) maar voor reproductiehandelingen die in het geheugen van een satellietdecoder en op een televisiescherm worden verricht, is geen toestemming van de betrokken auteursrechthebbenden nodig.

Vertoning in de horeca

Tot slot gaf het Hof nog enkele auteursrechtelijke regels in verband met vertoning in de horeca.

Er is sprake van een ‘mededeling aan het publiek‘ in de zin van de Richtlijn Auteursrecht indien de uitgezonden werken aan de in een horecagelegenheid aanwezige klanten worden vertoond. Daarvoor is dus toestemming nodig. Dat is voor Nederland overigens niet nieuw.

 

 

 

publicatiedatum: donderdag 6 oktober 2011