Auteursrecht

Samengevat

Waarom?

 • Stimuleren van creativiteit
 • Terugverdienen van investeringen
 • Bescherming tegen aantasting/misbruik van de creaties

Wanneer?

 • Creatie van de geest
 • Eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van maker
 • Voldoende uitgewerkt (concepten en ideeën zijn vrij)

Wat?

Het uitsluitende recht om het auteursrechtelijk beschermde werk:

 • Te verveelvoudigen
 • Openbaar te maken
 • Ook recht op persoonlijkheidsrechten, zoals naamsvermelding.

Hoe?

 • Van rechtswege (geen registratie nodig)

Hoe lang?

 • Maximale geldigheidsduur van 70 jaar na de dood van de maker

Wie?

 • De werkelijke maker(s) (auteur(s))
 • Werkgever indien gemaakt in dienstverband en voldaan aan overige wettelijke eisen
 • In uitzonderingsgevallen kunnen ook andere als maker worden aangemerkt (bijvoorbeeld: maker onder leiding en toezicht, rechtmatige openbaarmaker, filmproducent)

Overdracht?

 • Met een schriftelijke akte
 • Ook een exclusieve licentie moet schriftelijk zijn vastgelegd