Bescherming van vormgeving met technisch tintje

Enkele rechtszaken hebben geleid tot discussie onder IE-juristen over de vraag wanneer vormgeving beschermd is of kan zijn met modellenrecht of auteursrecht, als die vormgeving (tevens) een technisch of functioneel effect heeft.

De wet gaat ervan uit dat bescherming op grond van het modellenrecht en het auteursrecht is uitgesloten als het vormgevingselement technisch of functioneel bepaald is. Dit wordt aangeduid als de ’techniekexceptie’.

De vraag is nu of dat wel wenselijk is en of de techniekexceptie niet helemaal moet worden afgeschaft. M.a.w.: moet vormgeving die voldoet aan de overige eisen van de wet altijd beschermd zijn, zelfs als het vormgevingselement louter technisch of functioneel bepaald is?

Ernst-Jan Louwers mengde zich in het debat op de website over intellectueel eigendomsrecht IE-forum.nl.

Lees hier zijn visie.