Contracteren

Een goed contract kan veel narigheid voorkomen. Voor contracten waar intellectuele eigendomsrechten een rol spelen, vindt u in ons een goede partner én dealmaker.

Een to the point contract geeft rust en zekerheid

Een goed contract moet niet te eenzijdig zijn maar u wilt de kaas niet van uw brood laten eten. Naar gelang de situatie is een steviger of minder stevige benadering voldoende om uw positie te borgen. Zo kan bij een samenwerking een redelijke mate van evenwicht verstandig. Terwijl dat in een schikkingsovereenkomst minder aan de orde kan zijn.

Assistentie

U kunt profiteren van onze jarenlange kennis en ervaring met contracten binnen onze samenhangende expertisegebieden, waaronder commerciële contracten.

Hieronder een greep uit de overeenkomsten waar wij – binnen het domein van de intellectuele eigendom (inclusief reclamerecht) – dagelijks mee te maken hebben:

 • innovatie – onderzoek en ontwikkeling
  • geheimhoudingsovereenkomsten – NDA
  • overeenkomsten van opdracht
  • open innovatiecontracten
  • co-creatiecontracten
  • R&D agreements
  • consortium agreements (bijv. in het kader van Horizon 2020)
 • IP allocatie (d.w.z. toewijzing van rechten aan juiste vennootschap binnen groep van ondernemingen)
  • inbreng/overdracht van rechten, bijv. naar holding of aparte IP company
  • marketing- en distributielicentie tussen holding en dochter
 • productie en design
  • productielicentie
  • overeenkomst van opdracht
 • exploitatie
  • licenties en cross licences
  • samenwerkingsovereenkomsten
 • wederverkoop
  • distributie en agentuur
  • franchising
 • promotie en reclame
  • advertentiecontracten
  • sponsoring- en merchandisingovereenkomsten
  • contracten en voorwaarden promotionele kansspelen
 • enkele voorbeelden van specifieke overeenkomsten
  • uitgeefovereenkomsten
  • muzieklicenties
  • uitvoerende kunstenaars
  • beeldende kunstenaars
  • galeriecontracten
 • algemene voorwaarden / terms of use
 • juridische aspecten van consumer business