Databankenrecht

Samengevat

Waarom? 

 • Auteursrecht biedt niet altijd voldoende bescherming
 • Prestatiebescherming
 • Terugverdienen investeringen

Wanneer?

 • Verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen
 • Systematisch of methodisch geordend
 • Afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk
 • Een substantiële investering

Wat?

Exclusieve exploitatierechten tot het:

 • opvragen of hergebruiken van geheel of in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank
 • herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet substantiële delen van de inhoud van een databank voor zover dit:
  • in strijd is met de normale exploitatie van die databank; of
  • ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank.

Hoe?

 • Van rechtswege

Hoe lang?

 • 15 jaar, maar steeds opnieuw na nieuwe ‘substantiële investering’

Wie?

 • Producent (degene die het risico draagt)
 • Verkrijger

Overdracht?

 • Uitsluitend schriftelijk