Handelsnamen en domeinnamen

Samengevat

Waarom?

 • Bescherming (bekendheid) onderneming
 • Voorkomen van verwarring tussen ondernemingen
 • Voorkomen van misleiding publiek

Wanneer?

 • Naam ter aanduiding van onderneming
 • Feitelijk gebruik

Wat?

Het is mogelijk om op te treden tegen ondernemingen wanneer sprake is van:

 • dezelfde of overeenstemmende handelsnaam; en
 • vrees voor verwarring bij het publiek bestaat

Hoe?

 • Feitelijk gebruik
 • Registratie niet vereist

Hoe lang?

 • Zo lang de handelsnaam feitelijk wordt gebruikt
 • Bekende handelsnaam soms langer

Wie?

 • Onderneming die de handelsnaam eerder voert

Overdracht? 

 • Zowel samen met gehele of gedeeltelijke overdracht van onderneming
 • Toestaan gebruik door een ander