Hoe verkrijgt u een merkenrecht?

Een ‘echt’ merkrecht verkrijgt u door depot, gevolgd door inschrijving. In sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, is er ook enige bescherming voor niet-geregistreerde merken (‘common law trademark’) maar vertrouw daar ook in die landen niet op en deponeer uw merken tijdig. Als iemand anders u voor is, hebt u het nakijken…

Benelux, EU of internationaal

Depot kan plaatsvinden voor de Benelux bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (www.bbie.nl) of voor de gehele EU bij het Europese Merkenbureau (www.euipo.eu).

Ook kan worden gekozen voor internationaal depot via het loket van de World Intellectual Property Organization in Genève (www.wipo.org). Bij internationaal depot maakt u een selectie van de landen waarvoor u inschrijving wenst. Daarbij kunt u ook kiezen voor inschrijving voor een aantal landen plus de gehele Europese Unie bijvoorbeeld. Via het internationale depot verkrijgt u uiteindelijk een bundel nationale registraties voor de gekozen landen.

Welke keuze het meest verstandig is, hangt van verschillende factoren af.

Erkende gemachtigden

U kunt zelf het depot verrichten maar wij raden dat sterk af. Om fouten te voorkomen en de zaak ook administratief te bewaken, bevelen wij assistentie van een merkengemachtigde aan en zo nodig ook assistentie van een ter zake kundig advocaat of jurist.

Erkende merkengemachtigden zijn lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht BMM. Op de website van de BMM kunt u erkende bureau’s vinden: https://www.bmm.nl/adviseurs.

Pas op voor spookfacturen!

Er is een goede kans dat u na uw depot nepfacturen krijgt van oplichters die zich voordoen als officiële instanties of merkenbureaus. Trap daar niet in en laat alles via uw merkengemachtigde verlopen.