i-Depot: nuttig middel voor vastleggen innovatie, creatie, idee etc.

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) biedt al enige tijd een praktische en betrouwbare mogelijkheid om ideeën, creaties, business methodes etc. vast te leggen: het “i-Depot”. Dit i-Depot creëert geen intellectueel recht, zoals een octrooi- of modelregistratie. Maar het kan wel worden gebruikt als bewijs van het bestaan van een idee, concept of creatie. En er kan bijv. naar worden verwezen in een geheimhoudingsverklaring (NDA).

Ook in verband met de nieuwe regels voor bescherming van trade secrets zal deze faciliteit waardevol blijken te zijn, o.a. voor bewijs. Uiterlijk op 8 juni 2018 moet de EU Richtlijn over bedrijfsgeheimen in alle EU-lidstaten bij wet zijn ingevoerd.

Openbaar maken via i-D Space?

In principe is het i-Depot niet openbaar. Maar het is wel mogelijk om een i-Depot geheel of gedeeltelijk openbaar te maken op i-D Space.

Voordelen

Door de inhoud van het i-Depot openbaar te maken kunt u:

  • partners interesseren voor het uitwerken of op de markt brengen van een concept, format, software of innovatief product;
  • laten weten wie de bedenker of maker van een creatie is;
  • voorkomen dat een ander hierop een octrooi of modelrecht gaat aanvragen.

Nadelen

Pas wel op met het openbaar maken van uw idee of concept en bedenk goed wat u wel en niet openbaar wilt maken. Laat u dus goed voorlichten voordat u een i-Depot openbaar maakt.

  • Gehele of gedeeltelijke openbaarmaking kan betekenen dat u geen octrooi- of modelrecht meer kunt aanvragen.
  • En het kan natuurlijk ook betekenen dat iemand er met uw idee vandoor gaat.

i-D Space database doorzoekbaar

i-D Space bevat alle openbaar gemaakte i-Depots en is doorzoekbaar via https://filing.boip.int/idepot/Webapp/i_DSpace/i_DSpace.

Er kan o.a. worden gezocht op nummer, op naam van de deposant en op de toepassingsgebieden van het i-Depot.

Overdracht i-Depot

Sinds kort is het mogelijk om een i-Depot aan een ander door te geven met behulp van een door het Benelux Bureau verstrekte code. Bijvoorbeeld als u het i-Depot wilt verkopen of als u het i-Depot in beheer wil geven bij een andere IE-specialist

Slot

Al met al heeft het i-Depot zijn waarde in de praktijk al bewezen. Voor een paar tientjes kunt u dit middel inzetten in uw IP-strategie.