Inbreuk & handhaving

Als u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten of als u door een ander wordt beticht van inbreuk, dan bent u bij ons aan het juiste adres (o.a. lid van de specialisatievereniging Vereniging voor Intellectuele Eigendom Procesadvocaten VIEPA).

Denk hierbij aan piraterij/namaak- en inbreukzaken met betrekking tot merken, domeinnamen, auteursrechten, databanken, software, kwekersrechten en octrooien.

Ondersteuning

Een proactieve, creatieve en deskundige juridische begeleiding is bij inbreukzaken onmisbaar. Wij geven u scherp en concreet advies en stellen daarbij uw belang altijd voorop.

Als het verstandiger is om te schikken dan om te procederen, zullen wij dat zeker met u samen proberen te bereiken. Door onze ruime ervaring komen wij tot constructieve en creatieve oplossingen, waar u vaak nog niet eerder aan heeft gedacht. Maar als het nodig is, procederen wij voor u op het scherpst van de snede.

Vorderingen

Enkele veel voorkomende vorderingen bij inbreukzaken zijn een verbod of gebod, nietigverklaring of doorhaling, (voorschot op) schadevergoeding, winstafdracht, opeising, vernietiging, recall, dwangsom en rectificatie via internet of in een brief aan afnemers.

Verder kan er beslag worden gelegd op inbreukmakende goederen en kan bij de douane worden verzocht om inbreukmakende goederen bij de grens tegen te houden. Ook kan beslag worden gelegd op documenten en andere zaken om bewijs te vergaren over een (mogelijke) inbreuk.

De mogelijkheden zijn kortom talrijk. Samen met u bepalen wij welke vorderingen u het beste kunt instellen.

Kosten

Of het nu gaat om het opstellen van een sommatiebrief, advies of het instellen van een kort geding of bodemprocedure, wij zijn goed in staat om vooraf een reële inschatting te maken van de kosten zodat u niet voor verassingen komt te staan.

In zaken over inbreuk op rechten van intellectuele eigendom geldt bovendien een volledige proceskostenveroordeling. Dit betekent dat de partij die een rechtszaak verliest de volledige proceskosten van de andere partij moet vergoeden.