Intellectual asset management

Vaak is het lastig om intellectuele eigendomsrechten te identificeren. Alles begint bij bewustwording van de mogelijke aanwezigheid van knowhow of creaties waarop een intellectueel eigendomsrecht zou kunnen rusten. Relevant is aandacht voor management van intellectuele eigendomsrechten, licenties en contracten. Daarbij verdient management van meerdere terreinen aandacht:

  • intellectual asset management
  • digital asset management / digital rights management
  • enterprise content management
  • legal audit/due diligence

Een goed idee is goud waard. Intussen heeft u alles goed geregeld: uw octrooigemachtigde heeft een octrooi- of kwekersrecht aangevraagd, een merkenbureau heeft uw merk of model gedeponeerd. Daarmee is de basis gelegd. Maar hoe nu verder?

Met andere woorden: hoe maakt u een goed idee te gelde en hoe bewaakt u die belangrijke assets?

Intellectuele eigendom en intellectual assets

Naast intellectuele eigendom is er een breder begrip ‘intellectual assets’. Dat omvat meer dan alleen identificeerbare intellectuele eigendom in juridische zin.

Binnenwerk boekje louwers advocaten

Intellectual assets

IE-allocatie

Om juridische (en fiscale) redenen is het verstandig om goed stil te staan bij de ‘allocatie’ van de geregistreerde of ongeregistreerde rechten. In vrijwel alle gevallen is aan te bevelen om de rechten onder te brengen in een vennootschap (bijv. holding of aparte vennootschap) afgescheiden van de risicodragende werkmaatschappij. Er kan immers altijd iets gebeuren waardoor de werkmaatschappij het hoofd niet boven water kan houden. Het zou zonde zijn als daarmee dan ook alle intellectuele eigendomsrechten in handen van de curator zouden vallen. Dat maakt een doorstart namelijk een stuk moeilijker.

In een vroeg stadium doet u er daarom verstandig aan om een advocaat en/of een fiscalist te raadplegen over de oplossing die het beste bij u past.

Continu proces

Het werken en omgaan met geregistreerde of ongeregistreerde intellectuele eigendom en intellectual assets is een continu proces. Ontwikkeling houdt immers niet op bij de uitvinding of creatie. Integendeel, vaak is het juist het begin.

Een uitvinding, creatie of doorontwikkeling van een bepaald voorwerp kan leiden tot verbeteringen die weer voorwerp kunnen zijn van een nieuw of aanvullend recht.

 

Binnenwerk boekje louwers advocaten

Intellectual asset management: een continu proces…

 

Cruciaal is dus voortdurende aandacht voor management van intellectuele eigendomsrechten, licenties, contracten en zo nodig optreden bij inbreuk of verdediging tegen aanspraken van derden. Het is verstandig om bij dit soort zaken tijdig en zelfs vrij structureel een ter zake kundig advocaat in te schakelen.