IP due diligence

Iedere vennootschap of groep van vennootschappen beschikt over intellectuele eigendomsrechten of trade secrets. Waar vroeger materiële activa met name de waarde van de onderneming bepaalden, zijn dat nu steeds meer de immateriële activa.

Due diligence: wanneer?

Bij een overname is het relevant om te weten welke immateriële activa en vooral welke IP de vennootschap heeft. Niet alleen is het van belang voor de kopende partij om dit te weten, maar ook voor de verkopende partij is het goed om te weten welke IP en trade secrets de onderneming heeft. En ook moet worden nagegaan in welke vennootschap de rechten eigenlijk berusten. Daarnaast is een due diligence onderzoek bij het verstrekken van licenties, het aangaan van distributierelaties of het uitrollen van bijvoorbeeld een franchiseformule ook geen overbodige luxe.

Ook in bepaalde fasen kan een due diligence raadzaam zijn, zoals bijvoorbeeld herfinanciering in een “scaleup”-fase.

Wat onderzoeken wij?

Bij een dergelijk due diligence-onderzoek wordt onder andere onderzocht welke intellectuele eigendomsrechten aanwezig zijn, welke groepsvennootschap rechthebbende is op deze rechten en of de intellectuele eigendomsrechten (nog) wel rechtsgeldig zijn. Eveneens wordt onderzocht of de intellectuele eigendomsrechten wel goed zijn onderhouden en of voldoende maatregelen zijn getroffen ter bescherming van trade secrets.

Daarnaast betrekken we desgewenst bestaande uitgaande en inkomende licenties in het onderzoek en ook intragroup-licenties.

Indien nodig houden we interviews in uw onderneming om bestaande bedrijfskritische IP en trade secrets te achterhalen en mogelijke risico’s en zwakke plekken te identificeren.

Waarom bij Louwers?

De kennis en ervaring van ons team verzekeren u van deskundige en adequate ondersteuning bij due diligence-onderzoeken. Wij beheersen immers alle mogelijke soorten van intellectueel eigendomsrecht en kunnen schakelen met andere disciplines zoals octrooi- en merken-/modellengemachtigden, accoutants en belastingadviseurs.

Samen met u stellen wij de meest passende aanpak op om uw rechten en de rechthebbende(n) op de intellectuele eigendomsrechten (en trade secrets) te inventariseren en rapporteren. Steeds zal de aanpak worden afgestemd op uw situatie en wensen.

U mag overzichtelijke en praktische rapportages verwachten.

Heeft u ondersteuning nodig bij een due diligence? Neem dan contact op met Ernst-Jan Louwers of Evelyn Peerboom. Telefoon 040 2393200.