IP due diligence

De kennis en ervaring van ons team verzekeren u van deskundige en adequate ondersteuning bij due diligence onderzoeken. Wij beheersen immers alle mogelijke soorten van intellectueel eigendomsrecht en kunnen schakelen met andere disciplines zoals octrooi- en merken-/modellengemachtigden.

Samen met u stellen wij de meest passende aanpak vast om uw rechten en de rechthebbende(n) op de intellectuele eigendomsrechten te inventariseren en rapporteren. Steeds zal de aanpak worden afgestemd op uw situatie en wensen.

U mag overzichtelijke en praktische rapportages verwachten.

Heeft u ondersteuning nodig bij een due diligence?

Neem dan contact op met Ernst-Jan Louwers of Evelyn Peerboom. Telefoon 040 2393200.