Wat is de duur van het octrooirecht?

Een octrooirecht wordt verleend voor een termijn van 20 jaar, mits de taksen tijdig voldaan worden en/of op andere wijze het octrooi teniet gaat.

Voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen kan eventueel nog een aanvullend beschermingscertificaat worden aangevraagd, waardoor de octrooitermijn met ten hoogste vijf jaar verlengd kan worden.