Wie is rechthebbende op het auteursrecht?

Feitelijke maker

Als hoofdregel geldt dat de feitelijke maker rechthebbende is. De wet bepaalt dat de werkgever als maker wordt aangemerkt voor alles dat de werknemer heeft gemaakt in het kader van zijn of haar dienstverband. Verder kan het zo zijn dat een werk tot stand gebracht wordt onder leiding en toezicht van een ander; dat wordt niet snel aangenomen maar als daarvan sprake is, dan is die ander de maker.

Rechtmatige openbaarmaker

Belangrijk is ook de regel dat de rechtmatige openbaarmaker als maker wordt aangemerkt van werken die bestemd zijn openbaar gemaakt te worden. Maar dat geldt alleen als de werkelijke maker niet wordt vermeld. Dat is bijv. van belang bij reclameuitingen. Advertenties zijn natuurlijk bestemd om openbaar gemaakt te worden en de opdrachtgever wordt dus in beginsel aangemerkt als maker. Dat is van groot belang voor de vrijheid om van bureau te wisselen.

Een filmproducent heeft een eigen auteursrecht.