Wie is rechthebbende op het modelrecht?

Degene die het model deponeert verkrijgt in beginsel het modelrecht ongeacht of diegene het model ook daadwerkelijk zelf ontworpen heeft. Maar ‘beter gerechtigden’ hebben wel een mogelijkheid om hier tegen op te treden. Zo kan de werkelijke of fictieve ontwerper (zoals hierna besproken) het depot nietig laten verklaren of het depot binnen vijf jaar na de publicatie van de inschrijving opeisen.

Werkgever of bestelling

In de wet is bepaald wie als ontwerper wordt beschouwd van modellen die in dienstbetrekking of in opdracht van iemand anders ontworpen zijn. Wanneer een model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie is ontworpen wordt de werkgever als ontwerper beschouwd, tenzij door partijen iets anders overeengekomen is. Daarnaast geldt voor modellen die op bestelling zijn ontworpen dat degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd. De opdrachtgever moet het betreffende model dan wel gaan vervaardigen of verhandelen en niet enkel voor privégebruik laten ontwerpen.