Jaaroverzicht Intellectuele Eigendom 2022

Ook afgelopen jaar was er weer een stortvloed aan uitspraken op het terrein van de intellectuele eigendom en aanpalende gebieden zoals bescherming van bedrijfsgeheimen.

We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan. Het recht moet antwoord geven op de uitdagingen die daaruit voortvloeien, met (zo nodig aangepaste) toepassing en uitleg van bestaande regels en eventueel met nieuwe regels. Dat geldt ook voor intellectuele eigendom. Denk aan AI, NFT’s e.d. Maar zoals u zult zien in de uitspraken die de revue zullen passeren, spelen veel zaken op het terrein van het intellectuele eigendomsrecht zich niettemin af in de wereld van tastbare spullen: namaak, inbreuk op merken en handelsnamen, modellen, octrooien, kwekersrechten, schending van bedrijfsgeheimen.

In dit Jaaroverzicht Intellectuele Eigendom 2022 bespreken wij een bloemlezing uit de jurisprudentie en enkele juridische ontwikkelingen uit 2022 op dit boeiende en dynamische rechtsgebied.

Meer weten? 

Neem dan contact op met een van onze specialisten.