Wat kunt u als modelhouder?

De modelhouder kan zich verzetten tegen commercieel gebruik van voortbrengselen met hetzelfde uiterlijk of met een uiterlijk dat bij een geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk opwekt. Onder gebruik vallen het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad hebben voor een van deze doeleinden.

Als er sprake is van een geschil wordt het model dat door de modelhouder is gedeponeerd vergeleken met het model zoals dat door de vermeende inbreukmaker gebruikt wordt. Wanneer de totaalindrukken van deze beide modellen met elkaar vergeleken worden dienen de technisch bepaalde vormgevingselementen weggedacht worden. Ook kan er geen bescherming rusten op een bepaalde stijl, mode of trend. Ten slotte wordt rekening gehouden met de mate van ontwerpvrijheid bij de ontwikkeling van het voortbrengsel. Wanneer het model aan veel functionele eisen moet voldoen (bijvoorbeeld een lamp) is er minder ontwerpvrijheid dan wanneer dat niet het geval is (dessins voor dekbedovertrekken). Kleine verschillen kunnen dan eerder tot een andere totaalindruk leiden.

Licentie

De modelhouder kan zijn exclusieve rechten beperken door een licentie te verlenen. In de licentieovereenkomst kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat de licentienemer het model, al dan niet binnen een beperkt gebied, mag verhandelen. Deze licentie kan zowel mondeling als schriftelijke worden afgesloten, maar heeft pas derdenwerking zodra een afschrift van de akte in de registers is ingeschreven.