Louwers deelnemer aan NL Handelsmissie naar Silicon Valley

it_it_outsourcing_01Ernst-Jan Louwers neemt deel aan de Nederlandse Handelsmissie naar Silicon Valley. De missie staat onder leiding van Henk Kamp, minister van Economische Zaken, met ZKH Prins Constantijn van Oranje als StartupDelta Special Envoy.

Het bezoek richt zich op het versterken van de positie van Nederlandse techbedrijven, start-ups en kennisinstellingen in de Verenigde Staten.

Silicon Valley is het wereldwijde centrum voor innovatie en hightech industrie. Veel techbedrijven opereren vanuit die regio als innovatiehub. In de directe omgeving staan kennisinstellingen voor fundamenteel onderzoek, zoals Stanford en Berkeley University.

De Handelsmissie sluit naadloos aan bij het werkterreinen en het ecosysteem waarbinnen Louwers IP|Technology Advocaten actief is

De juristen van Louwers IP|Technology Advocaten zijn volledig vertrouwd met het speelveld van innovatie en technologie. En kennen de valkuilen op de weg van idee naar markt en verder.

Zij maken verantwoorde en succesvolle innovatie, samenwerking, exploitatie en marketing van ideeën, concepten, intellectuele eigendom (IP), technologie, producten en data mogelijk.

Meer informatie: Hightech Trade Mission