Merkenrecht

Samengevat

Waarom?

 • Aanduiding herkomst
 • Bescherming kwaliteit en reputatie
 • Bescherming tegen verwatering en free-riding
 • Communicatie- en reclamefunctie

Wanneer?

 • onderscheidend vermogen
 • niet beschrijvend
 • bepalend is de totaalindruk van woord- en (eventuele) beeldelementen die het merk bij het relevante publiek achterlaat
 • in principe eerste depot

Wat?

 • teken dat in staat is producten/diensten te onderscheiden, ook bijv. vormmerk, geur

Exclusieve rechten om zich te verzetten tegen:

 • piraterij/namaak, teken (vrijwel) identiek aan merk
 • verwarringsgevaar door overeenstemmend teken
 • verwateringsgevaar van bekend merk door overeenstemmend teken, mits mogelijk ongerechtvaardigd voordeel of gevaar voor afbreuk aan reputatie of onderscheidend vermogen
 • ander gebruik: geen gebruik voor waren/diensten, maar toch mogelijk ongerechtvaardigd voordeel of gevaar voor afbreuk aan reputatie of onderscheidend vermogen

Hoe?

 • Benelux: door eerste depot gevolgd door inschrijving
 • EU Uniemerk: inschrijving
 • Internationaal merk: inschrijving

Hoe lang?

 • In beginsel eeuwig (verlenging iedere 10 jaar)
 • vijf jaar niet-gebruik of gedogen ander depot: verval c.q. geen verzet meer

Wie?

 • in beginsel deposant
 • verkrijger

Overdracht?

 • Uittreksel van overeenkomst inschrijven in register