Modelrecht

Samengevat

Waarom?

 • Stimuleren van nieuwe uiterlijk van producten
 • Belonen ontwerpers en ondernemerschap
 • Terugverdienen investeringen

 Wanneer? 

 • Voortbrengsels met een nieuw en eigen karakter
 • Ziet niet op technische effecten

Wat? 

De modelhouder kan een verbodsactie instellen tegen gebruik van:

 • een voortbrengsel met hetzelfde uiterlijk als het gedeponeerde model/tekening
 • een voortbrengsel met een uiterlijk dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

Hoe? 

Benelux, internationaal (verdrag) of gemeenschapsmodel (EU):

 • Depot
 • Inschrijving van het depot
 • Publicatie van de inschrijving

Niet-ingeschreven gemeenschapsmodel

 • Vormvrij

Hoe lang? 

 • Benelux: maximaal 25 jaar (vijf jaar met maximaal vier keer een verlenging van vijf jaar)
 • Internationaal: idem
 • Gemeenschapsmodel: idem
 • Niet-ingeschreven gemeenschapsmodel: drie jaar
 • ’terme de grace’ gedurende eerste jaar na openbaarmaking

Wie? 

 • Deposant
 • Werkgever
 • Opdrachtgever
 • Verkrijger

Overdracht? 

 • Schriftelijke akte
 • Inschrijving in modellenregister voor derdenwerking