Octrooirecht

Samengevat

Waarom?

 • Stimuleren van technische innovatie
 • Terugverdienen van investeringen
 • Voortbouwen op (gepubliceerde) octrooien
 • Bescherming tegen gebruik octrooi door derden

 Wanneer?

 • Uitvinding (voortbrengsels of werkwijze)
 • Nieuwheid
 • Uitvinderswerkzaamheid
 • Toepasbaar in nijverheid

Wat?

Het uitsluitende recht om het geoctrooieerde voortbrengsel of de geoctrooieerde werkwijze (of het voortbrengsel hiervan) te:

 • vervaardigen
 • gebruiken
 • in het verkeer te brengen of verder te verkopen
 • te verhuren
 • af te leveren of anderszins te verhandelen
 • dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben

Hoe? En wat zijn de kosten?

 • Nationale octrooiaanvrage
 • Europese octrooiaanvrage
 • Internationale octrooiaanvrage

Hoe lang?

 • Maximale geldigheidsduur van 20 jaar
 • Aanvullende beschermingscertificaten van 5 jaar

Wie?

 • Aanvrager
 • Werkgever mits vermelding en billijke beloning uitvinder

Overdracht?

 • Schriftelijke akte
 • Inschrijving in het octrooiregister voor derdenwerking