Slogan Bavaria niet vogelvrij

Volgens het hof in Den Haag kan Bavaria zich niet verzetten tegen het gebruik van de slogan ‘Zo. Nu eerst naar de cloud’ door internetbedrijf Your Hosting.

Dat betekent niet dat iedereen de slogan zomaar mag gebruiken. Er rusten immers merkrechten op de slogan en gebruik kan ook om andere redenen onrechtmatig zijn.

Vorderingen tegen Your Hosting afgewezen

Eerder bepaalde de rechter dat Your Hosting inbreuk maakt op de auteursrechten van Bavaria.

Het hof denkt daar anders over en is van mening dat geen auteursrecht rust op de slogan ‘Zo. Nu eerst een Bavaria’. Ook heeft het hof – in dit geval – de vorderingen op grond van het merkenrecht en onrechtmatige daad afgewezen.

In beide instanties werd Bavaria bijgestaan door Ernst-Jan Louwers en Pieter de Laat.

Gebrekkige motivering ten aanzien van merk en onrechtmatigheid

Het arrest van het hof is ten aanzien van het merkenrecht en onrechtmatige daad bedroevend slecht gemotiveerd.

Kennelijk gaat het hof uit van de bekendheid van het merk “Zo. Nu eerst een Bavaria” en de associatie en overeenstemming tussen het merk van Bavaria en de slogan van Your Hosting.

Maar het hof gaat vervolgens erg kort door de bocht. Zo geeft het hof totaal niet aan waarom geen sprake zou zijn van afbreuk aan onderscheidend vermogen (“verwatering”) en ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekendheid van het merk (“kielzog varen”).

Er wordt bijvoorbeeld met geen woord gerept over de uitvoerige marktonderzoeken en verdere stukken die zijn ingebracht door Bavaria. De overwegingen van het hof zijn totaal niet toegespitst op de casus.

De rechter hoeft in kort geding niet uitvoerig zijn oordeel te motiveren, maar dit is wel heel erg mager. Bavaria heeft haar standpunten zeer uitvoerig onderbouwd, mede aan de hand van marktonderzoeken.

Gissen naar redenering van het hof

Uit het arrest is de gedachtegang van het hof niet op te maken. Is het merk onvoldoende bekend, is er onvoldoende associatie, onvoldoende overeenstemming tussen merk en teken, onvoldoende overeenstemming tussen waren en diensten?

Het is gissen naar de redenering van het hof. Niet alleen jammer voor Bavaria maar ook voor juridisch Nederland.

Voor het volledige arrest klik volledige arrest. Het eerdere – nu vernietigde – vonnis van de Voorzieningenrechter vindt u hier.