Direct   +31 40 2393203

Mobiel  +31 6 52 048154

Email    louwers@louwersadvocaten.nl

 

Legal 500 EMEA 2020 – Leading Individual – Ranked in IP en Information Technology

‘Louwers IP is a great niche firm to work with. Their approach is pragmatic and knowledgeable. Their team is one of the best in the Brainport region.’

‘Ernst Jan Louwers is a great guy to work with. He’s down to earth, pragmatic and an expert in the field of IT. A true IT-leader in the Brainport region.’

‘Good knowledge of e-commerce matters and communication is strong.’

Achtergrond

Ernst-Jan Louwers (1959) heeft in 2006 het nichekantoor Louwers IP|Technology Advocaten opgericht. Met 30 jaar ervaring als advocaat in Rotterdam, Brussel en Eindhoven overziet hij het speelveld waarop het kantoor acteert.

Zijn sterkte ligt in het tot stand brengen van en contractueel faciliteren van samenwerking en het creatief oplossen van problemen en conflicten. Cliënten profiteren van zijn jarenlange ervaring in het werken voor creatieve, innovatieve en internationaal opererende bedrijven. Zijn praktijk omvat ook IP-allocatie in groepen van bedrijven, intellectueel asset management en IP / IT due diligence.

Als advocaat wil hij het voor cliënten vooral mogelijk maken om succesvol te ondernemen, strategisch te opereren of beleid te vormen met calculated risks.

Ernst-Jan treedt met grote regelmaat op als procesadvocaat bij de rechtbank of in arbitrageprocedures. Behalve in de functie van advocaat treedt hij ook op als arbiter of (niet-)bindend adviseur in IT-, IP- of technologiegeschillen of omtrent commerciële contracten.

Een selectie uit zijn specifieke werkterreinen:

 • faciliteren en borgen van verantwoord ondernemen
 • strategisch advies
 • intellectuele eigendom
  • intellectual asset management
  • exploitatie, licenties en samenwerkingsovereenkomsten
  • (co-)creatie en (open) innovatie
  • handhaving van intellectuele eigendom (inbreuk of verweer tegen inbreuk)
 • commerciële contracten
 • IT en technologie
  • contracten en geschillen op het gebied van IT en IT-outsourcing
  • voorkomen en oplossen van technologiegeschillen
  • emerging technologies, zoals IoT, 3D-printing/additive manufacturing en virtual en augmented reality
 • e-commerce
  • inrichting en juridische aspecten van webshops / (online) retail
  • domeinnamen
  • online naming and shaming
  • toetsing van reclame

Functie

Advocaat (partner)

Advocaat sinds

1986

Opleiding & werkervaring

Ernst-Jan studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden, liep stage in Frankfurt am Main en specialiseerde zich in Intellectueel Eigendomsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, in welk vak hij ook afstudeerde. In 1986 is hij begonnen als advocaat bij de Rotterdamse vestiging van Van Wijmen Nouwen (tot 1995: Van Wijmen & Koedam), thans AKD.

In 1988/1989 heeft hij in het kader van een uitwisseling gewerkt bij het Amerikaanse advocatenkantoor Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Begin 1993 werd hij partner bij zijn vorige kantoor. Sinds 2001 werkte hij vanuit het Eindhovense kantoor. Van 1 januari 2003 tot 1 december 2006 was hij voorzitter van de vakgroep IE/ICT.

Op 1 december 2006 heeft hij samen met Marianne Korpershoek het kantoor Louwers IP|Technology Advocaten opgericht.

Presentaties & publicaties

Ernst-Jan heeft vele artikelen en publicaties op zijn naam staan binnen de rechtsgebieden van de intellectuele eigendom, innovatie en IT/technologie. Zo is hij editor en co-auteur van het omvangrijke losbladige standaardwerk International Computer Law (Matthew Bender, New York) met onderdelen over o.a. softwarebescherming, octrooi, databanken, privacy en e-commerce. Verder is hij co-auteur van de Monografie Overeenkomsten inzake informatietechnologie (SDU) en het hoofdstuk Handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de Monografie Intellectuele eigendom en ICT en schreef hij een bijdrage in boek Private labels Uncovered. Ook heeft hij bijdragen geschreven voor Adformatie en andere bladen.

Als docent, gastspreker, moderator of in-house trainer treedt Ernst-Jan op bij congressen, cursussen en webinars over innovatie, (handhaving en exploitatie van) intellectuele eigendom, IT, technologie, 3D printing/additive manufacturing en internet. Onder meer bij de alumnivereniging van de Design Academy, de jaarvergadering van de Orde van Octrooigemachtigden over arbitrage, 3D Printing Conference, Bioprinting Conference, IDTechEx in Berlijn, ITechLaw, de jaarvergadering van Marques in Wenen etc.

Lidmaatschappen

 • Marques – internationale vereniging voor merkhouders (lid van Cyberspace Team)
 • CIOPORA – internationale vereniging voor kwekersrecht
 • BMM – Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht
 • European Community Trademark Association ECTA
 • International Trademark Association INTA
 • Vereniging voor Auteursrecht
 • VIEPA – Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten
 • Vereniging voor Reclamerecht
 • VIRA – Vereniging voor Informatica Recht Advocaten
 • NVvIR – Nederlandse Vereniging voor Informaticarecht
 • ITechLaw.org
 • Alumni Vereniging LSV Minerva
 • Cleary Alumni

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Gilde van Goudsmeden
 • Voormalig lid van het College voor Klachten en Beroep voor .nl-domeinnamen
 • Arbiter bij World Intellectual Property Organisation (WIPO)
 • Mede-initiatiefnemer en voormalig bestuurslid van de vereniging Brainport Centre for Technology & Law
 • Lid van Raad van Advies van Stichting Unipartners Eindhoven
 • Lid van de Raad van Advies van Centrum Permanente Educatie
 • Beschermer en adviseur van Nationaal Monument Kamp Vught
 • Bestuurslid van stichting 3D Clearing House
 • Member of Expert Panel of FutureXL

Expertise

Intellectuele eigendom & innovatie, Internet & e-commerce, IT & IT-outsourcing, licenties en commerciële contracten

Talen

Nederlands, Engels, Frans en Duits