Voldoen uw franchiseovereenkomsten al aan de Wet franchise?

Wellicht is het u ontgaan dat de regels voor franchiseovereenkomsten zijn gewijzigd met de Wet franchise. Deze veranderingen zijn bedoeld om de positie van in Nederland gevestigde franchisenemers te versterken.

Op 1 januari 2023 is de overgangsperiode van de Wet franchise verstreken en per die datum hadden de overeenkomsten dus al moeten voldoen aan de nieuwe regels.

De wet introduceert verplichtingen met betrekking tot (i) informatieverstrekking, (ii) bijstand en ondersteuning, (iii) overleg en instemming en (iv) goodwill en non-concurrentie.

Franchiseovereenkomsten die niet voldoen aan deze verplichtingen, kunnen (deels) als ongeldig worden beschouwd. Dat kan dan leiden tot bijvoorbeeld een terugbetalingsverplichting aan de franchisenemer(s).

Alle reden en hoog tijd dus om uw franchiseovereenkomsten alsnog snel te laten controleren. Neem hiervoor gerust contact op met Eva van Groezen of Ernst-Jan Louwers.