Wanneer kunt u een merk deponeren?

Een merk is een teken dat geschikt is om producten of diensten te onderscheiden en dat vatbaar is voor grafische voorstelling. Het kan daarbij gaan om een veelheid van tekens, waarbij te denken valt aan klanken, kleuren maar ook vormen.

Tot voor kort werd aangenomen dat de driehoekige vorm van Toblerone door veelvuldig gebruik onderscheidend vermogen had gekregen. Het gerechtshof heeft hier een streep door gehaald en geconstateerd dat de driehoekige vorm van Toblerone helemaal niet onderscheidend is. Het kan dus nogal grillig verlopen in de rechtspraak waarvan wij bijna dagelijks getuige zijn.

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en het Europese Merkenbureau in Alicante hebben het recht om merken die onvoldoende onderscheidend zijn of om andere redenen niet voldoen aan de basisvereisten die aan een merk gesteld worden, te weigeren. De weigeringspraktijk van beide bureaus is enorm grillig en soms lastig te volgen. De ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het in een vergelijkbaar geval verkeerd voor een merk dat wordt aangevraagd.