Wanneer kunt u een modelrecht aanvragen?

Het modelrecht ziet zowel op driedimensionale vormgeving (zoals voorwerpen) als tweedimensionale vormgeving (zoals tekeningen, dessins of patronen). Hierbij staat steeds het visuele uiterlijk centraal. Onder het modelrecht worden voortbrengselen, waarvan de uiterlijke kenmerken uitsluitend worden bepaald door de technische functie, uitdrukkelijk van bescherming uitgesloten. Dit wordt de techniekrestrictie genoemd. Wanneer u toch bescherming voor een technisch effect wilt verkrijgen kan het octrooirecht wellicht uitkomst bieden.

Nieuwheid en eigen karakter

Voor de bescherming van tekeningen of modellen dient aan een tweetal vereisten voldaan te zijn: het voortbrengsel moet (i) nieuw zijn en (ii) een eigen karakter bezitten.

Een model is nieuw wanneer er eerder geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Er is sprake van een identiek model als de kenmerken van beide modellen slechts in onbelangrijke details van elkaar verschillen. Een eigen karakter houdt in dat de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door andere modellen die voor de depotdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. De algemene indruk ziet op de totaalindruk van het model.