Wat houdt het octrooirecht in?

Het octrooirecht betreft het uitsluitend recht om het geoctrooieerde voortbrengsel of de geoctrooieerde werkwijze (of het voortbrengsel hiervan) in of voor zijn bedrijf te:

  • vervaardigen
  • gebruiken
  • in het verkeer te brengen of verder te verkopen
  • te verhuren
  • af te leveren of anderszins te verhandelen
  • dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben

De octrooihouder kan de bovenstaande voorbehouden handelingen wel vrijwillig beperken. Een voorbeeld hiervan is het verlenen van een licentie, waarmee de octrooihouder een licentienemer de bevoegdheid geeft om (sommige van) bovenstaande handelingen te verrichten. De licentienemer betaalt de octrooihouder gewoonlijk royalty’s (licentiegeld) voor dit gebruik. De omvang en de inhoud van een dergelijke licentie kan van geval tot geval verschillen.